Taiki Kato / Gai Tomida / Kazuma Nohara / Shunji Hanakago / Mahiro Yamamoto / Taiki Shigeno