Manao Kubota / Ishin Tanaka / Sho Tsuzuki / Haruto Tokubo