Isshin Tanaka / Sho Tsuzuki / Haruto Tokubo / Yusuke Yoshii