Isshin Tanaka / Sho Tsuzuki / Shinnosuke Beppu / Kohei Ogawa / Tsubasa Ito / Haruto Tokubo