Kengo Ito / Shingo Otani / Ryo Nakayama / Yasumasa Bando / Joji Manabe / Aiko Morishita / Shun Yamaguchi