Ryo Nakayama / Junichi Yasue / Shun Yamaguchi / Katsuki Yoshinaga